جهت دسترسی به کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور کافیست یک بار عضو سایت پیام نور سوال شوید و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به بانک کامل نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر دسترسی داشته باشید www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت