جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.psoal.ir مراجعه نمایید .


دانلود نمونه سوالات درس ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ارتعاشات مکانیکی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
ارتعاشات مکانیکی 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت
ارتعاشات مکانیکی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت