جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.psoal.ir مراجعه نمایید .


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی 2 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی 2 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت