جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.psoal.ir مراجعه نمایید .


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی 1 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی 1 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی 1 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت