جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.psoal.ir مراجعه نمایید .


دانلود نمونه سوالات درس انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 ترم تابستان ندارد دریافت
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت