جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.psoal.ir مراجعه نمایید .


دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت